Skip to content

Barackstädning

Rena baracker, gladare personal

Inom byggsektorn blir baracken en del av arbetsplatsen och plats för möte, lunch, ombyte och fika.
För att garantera anställdas säkerhet och hälsa är kraven på städning av arbetsbaracker mycket höga.

i barackstädning ingår

  • Golvvård (sopning och våtmoppning)
  • Rengöring av tvättränna
  • Tömning av papperskorg
  • Avtorkning av bord och stolar

En trivsam arbetsmiljö ger större motivation till arbete. Regelbunden städning ger baracken en ökad livslängd och förhindrar samtidigt spridning av sjukdomar och allergier.

Kostnad

Tjänsten offereras.

Bokningsformulär