Skip to content

Sanering

Vi sanerar nästan allt

Inom sanering kan vi erbjuda många typer av tjänster:

  • Rengöring av garage och industrilokaler.
  • Rengöring av tak och markiser.
  • Rengöring av sopnedkast och soprum.

Det här är bara några av alla områden där högtryckstvättning med fördel kan användas – fråga oss gärna om du har egna specialbehov.

Vår saneringspersonal är specialutbildad på det som behövs
Ibland blir lokaler förorenade av olika anledningar, exempelvis genom vandalisering.

Vi har kompetens att sanera lägenheter och andra lokaler från alla former av sanitära olägenheter, utom efter brand.
Efter saneringen återställer vi lokalen i samma skick som före nedsmutsningen.

Kostnad

Tjänsten offereras.!

Bokning

Bokas via telefon eller E-post.

Bokningsformulär